Bağlayıcı ve Karışım Ajanı

ÜrünlerAçıklama
OxoChem™ OrgaLinkOxoChem™ OrgaLink' in bağlayıcılık özelliği, solüsyon içerisinde doğal olarak tepkimeye giren ve çözünmez çökeltiler oluşturan metaller arasında organik bir bariyer oluşturarak böyle bir reaksiyonu engeller. Bu ayırım tank karışımında bulunan her bir elementin kendi doğal halinde kalmasını ve böylece alınabilme ve çözünmenin gerçekleşmesini sağlar.